การบริการวิชาชีพ

นำเอกสารเร่งด่วนส่งถึงมือได้ทันเวลาทุกครั้ง ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะต่อบริษัทที่ปรึกษาการบริการวิชาชีพ ไม่ว่าคุณจะทำงานให้กับตัวแทนรัฐบาล ธนาคาร บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทประกันภัย หรือธุรกิจการบริการวิชาชีพอื่นๆ ชื่อเสียงของคุณจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการส่งบริการและผลงานที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า UPS® สามารถช่วยได้

นำส่งเอกสารหนังสือเดินทาง หากเอกสารเหล่านั้นไม่ได้รับการจัดส่งให้ถึงภายในวันที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการสูญหาย ความล่าช้า และอาจส่งผลถึงแผนการเดินทางที่ได้รับความเสียหายอีกด้วย เพิ่มเติมกว่านั้น ผู้ให้บริการจัดส่งมาตรฐานจะให้การคุ้มครองเฉพาะมูลค่าของสินค้า และเฉพาะเหตุการณ์ที่สินค้าสูญหายหรือถูกขโมยไปเท่านั้น ดังนั้น สำหรับเอกสารที่มูลค่าอยู่บนกระดาษแต่มิใช่ที่ตัวกระดาษเอง ผลที่ตามมาของความล่าช้าในกรณีใดๆ ก็ตามมักส่งผลอย่างมีนัยสำคัญเสมอ

UPS Capital® เข้าใจถึงชื่อเสียงและความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินของธุรกิจว่าขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการทางเอกสารที่มีความอ่อนไหวในทุกขั้นตอน นั่นเป็นเหตุผลที่เราเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่สร้างมูลค่าได้มากยิ่งกว่าการจัดส่งตามกำหนด