การผลิตทางอุตสาหกรรม

การขายจากผู้ผลิตโดยตรงคิดเป็น 30% ของการค้าแบบขายส่งทั้งหมด1

ห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ผลิตทางอุตสาหกรรมกำลังเริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปให้คล้ายคลึงกับรูปแบบ B2C มากขึ้น ผู้ผลิตกำลังก้าวข้ามผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก เพื่อไปขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง เมื่อบริษัทจัดเตรียมเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อตอบสนองลูกค้า ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของช่องทางค้าปลีกแบบดั้งเดิม พวกเขาจึงมีความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าที่มากขึ้น และสร้างผลกำไรที่มากขึ้นด้วยในปัจจุบัน แต่ผลประโยชน์ทางการเงินเหล่านี้นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกัน ในการขายตรง ผู้ผลิตจะต้องสรุปความรับผิดชอบของสินค้าที่จัดส่งอย่างปลอดภัยและการเก็บการชำระเงิน และสำหรับผู้ที่เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ระดับโลกนั้น จะมีอัตราความเสี่ยงที่สูงเพิ่มขึ้นไปด้วย กลยุทธ์การปรับลดความเสี่ยงจะต้องจัดอยู่ในที่ที่ช่วยป้องกันสินค้ามูลค่าสูงในการขนส่งที่อาจจะมีความอ่อนไหวต่อระยะเวลา และอาจเกิดการสูญหาย เสียหายหรือล่าช้า

เนื่องจากผู้ลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นกำลังเคลื่อนไหวเข้าสู่ต้นแบบการขายตรง บริษัทต่างๆ จึงต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนแปลงคลังสินค้าแบบเก่าให้กลายเป็นศูนย์กลางสินค้าที่มีเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อสร้างการดำเนินการส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิผล เงินทุนหมุนเวียนอาจถูกนำมาใช้เพื่อเป็นทุนส่งเสริมเทคโนโลยีและอุปกรณ์

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้กระจายสินค้านั้นถือเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไป พวกเขากำลังนำเข้าสินค้าของพวกเขามาจากประเทศอื่นๆ หรือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่เงินทุนของพวกเขาจะผูกอยู่กับสินค้าคงคลังสูงสุด 60 วัน และเนื่องจากธนาคารไม่สามารถให้ข้อเสนอทางการเงินได้เพราะมีความเสี่ยงสูง ความสามารถจัดการการเงินในระหว่างสินค้ากำลังขนส่งจึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน

และด้วยภูมิทัศน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง การชำระล่าช้าและการไม่ชำระเงินค่าสินค้าเป็นความท้าทายที่ทั้งผู้ผลิตและผู้กระจายสินค้าต่างเผชิญหน้าอยู่ เมื่อคุณมีลูกค้าจำนวนหนึ่งอยู่ในต่างเมือง ต่างประเทศ หรือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน การพึ่งพาความรับชอบของพวกเขานั้นอาจเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงได้ การมีความสามารถเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ให้เป็นเงินสด เก็บลูกหนี้ค้างชำระและลดความเสี่ยงเครดิตผู้ซื้อถือเป็นหัวใจสำคัญของงบกระแสเงินสดที่คล่องตัว ความท้าทายทางการเงินในอุตสาหกรรมการผลิตทางอุตสาหกรรมนั้นซับซ้อนมากกว่าที่เคยเป็นมา ห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการอย่างราบรื่นมีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ UPS Capital® เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นได้มากขึ้น

แหล่งข้อมูล: 1. การวิจัยสำหรับ 2013 อ้างอิงข้อมูลความรู้จาก First Research