เทคโนโลยีขั้นสูง

การเข้าสู่ตลาดช้าไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน อาจทำให้ผลกำไรลดลงได้ถึง 33%1

เนื่องจากวงจรชีวิตโดยเฉลี่ยของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์มากมายจะหดตัวลง และส่วนแบ่งการถือครองในตลาดจะแคบลง ความรวดเร็วในการเข้าถึงตลาดเป็นความแตกต่างสำคัญในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง เลือกหมวดหมู่โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยปกติแล้ว โทรศัพท์เครื่องหนึ่งจะมีช่องทางเล็กๆช่องเดียวในการสร้างโอกาสกำไรขั้นสูงเป็นพิเศษเนื่องจากมีอายุผลิตภัณฑ์ที่จำกัด เนื่องด้วยความต้องการความรวดเร็วเช่นเดียวกับความปลอดภัย บริษัทในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สารกึ่งตัวนำ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการอุปโภค ผู้ขนส่งไร้สาย และอุปกรณ์โทรคมนาคมต้องพึ่งการขนส่งที่ทันเวลาและปลอดภัยเพื่อเห็นการเปิดตัวสินค้าที่มีกำไรชัดเจน นอกเหนือจากนั้น เนื่องด้วยก้าวที่รวดเร็วของกระแสโลกาภิวัฒน์ จึงมีการเติบโตของอุปสงค์สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่ชัดเจนขึ้นอีกด้วย

ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งสำหรับบริษัทเทคโนโลยีระดับสูงนั่นก็คือ อุปสงค์ตลาดและลูกค้าที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว บริษัทในปัจจุบันนี้ไม่สามารถเก็บสินค้าสำเร็จรูปไว้ในโกดังเป็นจำนวนมากได้ เนื่องจากสินค้าคงคลังจะเสื่อมราคาหรือกลายเป็นสินค้าล้าสมัยภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังจากการเปิดตัว พวกเขาจะต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังไว้ในระดับต่ำ และเร่งความเร็วที่การเก็บสิ่งที่พวกเขาค้างชำระอยู่เพื่อคงสถานะความมีประสิทธิภาพต่อไป มิเช่นนั้นแล้ว เงินที่ควรจะถูกใช้จ่ายไปที่อื่น เช่นในการพัฒนาหรือขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะพอกพูนอยู่ที่สินค้าคงคลัง

อุตสาหกรรมไม่กี่ประเภทบนโลกนี้ที่เคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีขั้นสูง เชื่อมั่นใน UPS Capital® ให้ติดตามความรวดเร็วของนวัตกรรมและการแข่งขันระดับโลก ด้วยผลงานและการบริการรอบด้าน ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และสมรรถนะทางด้านโลจิสติกส์ในระดับโลกของเรา

แหล่งข้อมูล: 1. Quality Science, Inc ‘’เข้าถึงตลาดเร็ว = กำไรสูงขึ้น”