ยานยนต์

การเติบโตที่คาดหวังของตลาดหลังการขาย: 3.4% 20141

ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ใช้รถของตนเองยาวนานขึ้น ผลลัพธ์คือ ผู้กระจายสินค้า ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกได้มองเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของความต้องการสำหรับอะไหล่ อุปกรณ์ชุดตกแต่งและการบริการหลังการขาย และด้วยสินค้าคงคลังมูลค่ากว่าหลายล้านดอลลาร์ถูกจัดส่งในแต่ละวัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จะสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง การลดลงของเครดิตที่มีและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นของวัตถุดิบและแรงงาน นำความท้าทายทางด้านการเงินมาสู่บริษัทต่างๆ

เนื่องจากการผลิตยานยนต์กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก ห่วงโซ่อุปทานจึงเพิ่มมากขึ้น และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วม ประเทศ หรือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และรูปแบบของการขนส่งที่มากขึ้นตามไปด้วย การลดความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งทีท้าทายและยากยิ่งขึ้นเมื่อต้องทำให้ธุรกิจกลับมาสู่จุดเดิมหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักลงที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

อุตสาหกรรมยานยนต์เผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย เช่นเดียวกับสินค้าที่ต้องการถูกจัดส่งออกไป วางใจให้ UPS Capital®ปรับทุกการเชื่อมต่อของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจของคุณ ด้วยการบริการและผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ของเรา

แหล่งข้อมูล: 1. 2 AAIA 2013 ข้อเท็จจริงหลังการขายในรูปแบบดิจิทัล ‘12-’16 CAGR