ข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีปัญหาเกี่ยวกับพัสดุหรือไม่ ไม่ต้องห่วง เราช่วยคุณดำเนินการได้
Business-services-img Business-services-img
Business-services-img

กระบวนการข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร


ข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการสูญหายและความเสียหายอาจเป็นเรื่องง่าย วิธีการมีดังนี้
  1. ระบุรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับพัสดุ
  2. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุให้เราทราบ รวมถึงหมายเลขติดตาม ผู้ขนส่ง สิ่งที่อยู่ภายใน และมูลค่าของสินค้า

  3. ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  4. เอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ และใบสั่งซื้อสามารถช่วยสนับสนุนข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ใส่รูปถ่ายสำหรับข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ

  5. ส่งข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  6. ส่งข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณแล้วทีมงานจะดำเนินการต่อ!

ฉันจะยื่นข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างไร


กระบวนการจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบริการความคุ้มครองที่คุณใช้อย

Parcel Pro® Select

สำหรับการจัดส่งเครื่องประดับ และนาฬิกาข้อมือสุดหรูของคุณ เพียงดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แล้วส่งอีเมลพร้อมเอกสารของคุณไปที่ operationsupscth@ups.com.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

Parcel Pro® Cargo

สำหรับะการจัดส่งพัสดุขนาดเล็กและสินค้าขนาดใหญ่ ให้ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากนั้นส่งอีเมลพร้อมเอกสารประกอบของคุณไปที่ operationsupscth@ups.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

Customized Declared Value (มูลค่าสำแดงที่กำหนดเอง)

สำหรับการจัดส่งสินค้าของ UPS® ที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และส่งอีเมลพร้อมเอกสารของคุณไปที่ operationsupscth@ups.com.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

คำถามที่พบบ่อย


กระบวนการควรดำเนินไปอย่างรวดเร็วหากคุณได้ส่งเอกสารที่จำเป็นแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณเพิ่มเติม ผู้เจรจาตกลงจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณได้รับอนุมัติการจ่ายเงินแล้ว เราจะดำเนินการจ่ายเงินในเวลาที่เหมาะสม

ข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน ดังนั้นจึงอาจต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกือบทั้งหมดต้องมีหลักฐานการสูญหายและเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าของการสูญหาย เช่น ใบแจ้งหนี้ หรือใบเรียกเก็บเงิน นอกจากนี้ อาจมีการร้องขอเอกสารดังรายการต่อไปนี้ ใบกำกับสินค้า รายการบรรจุสินค้า ใบเปลี่ยนสินค้า ประมาณการการซ่อมแซม ภาพถ่ายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และหากสูญหาย ให้แจ้งความตำรวจหรือใบแจ้งการไม่รับของผู้รับ

หากพัสดุของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณต้องยื่นข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เจรจาตกลงมีเวลาในการระบุขั้นตอนหรือเอกสารที่จำเป็น เพื่อให้คุณสามารถชำระเงินได้ทันท่วงที

เราจะแจ้งยืนยันการได้รับข้อเรียกร้องของคุณทันทีทางอีเมล หากคุณไม่ได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ภายใน 5 วันทำการหลังจากยื่นข้อเรียกร้อง โปรดส่งอีเมลไปที่ operationsupscth@ups.com เพื่อยืนยันว่าเราได้รับข้อเรียกร้องของคุณแล้ว