ติดต่อเราหากมีคำถาม โทรหาเราหรือส่งคำถาม แล้วเราจะให้คำตอบแก่คุณ
Business-services-img
background-arc

ติดต่อกับพวกเรา


Submission Successful
ต้องระบุชื่อจริง ชื่อจริงไม่ถูกต้อง
ต้องระบุนามสกุล นามสกุลไม่ถูกต้อง
ต้องระบุชื่อบริษัท ชือบริษัทไม่ถูกต้อง
ต้องระบุประเทศ ประเทศไม่ถูกต้อง
ต้องระบุเมือง/จังหวัด ชื่อเมือง/จังหวัดไม่ถูกต้อง
ต้องระบุรหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง
จำเป็นต้องใช้อีเมล อีเมลไม่ถูกต้อง
ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
ให้ทางเราช่วยเหลืออย่างไร ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไรสำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
จำเป็นต้องใช้ Recaptcha ระบบทดสอบผู้ใช้บริการในการยืนยันตัวตนว่าเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้อง

ให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ


ใช้รายชื่อติดต่อด้านล่างเพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามของคุณ

Close up of a male customer service representative wearing a headset

ใช้รายชื่อติดต่อด้านล่างเพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามของคุณ

ติดต่อเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าของ UPS Capital®


ติดต่อเรา

เยี่ยมชมศูนย์บริการ