International Product DisclosuresAangegeven waarde op maat is een product van United Parcel Service, Inc. Producten worden beheerd door UPS Capital Corporation, een dochteronderneming van United Parcel Service, Inc. Producten zijn niet in alle gebieden beschikbaar. Neem voor meer informatie en de beschikbaarheid van producten contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.