Female placing shipping label on package in front of shelves of boxes

Bescherm uw toeleveringsketen

Extra bescherming voor uw UPS®-zendingen die verder gaat dan de standaard aansprakelijkheid van de vervoerder.

Neem de pijn van verzendingsclaims weg

Met de extra bescherming kunt u goed voor uw klant zorgen bij verlies of schade en uw bedrijf beschermen.

Incidenten komen voor. Laat ons u helpen de schade te verminderen

Bevorder uw toeleveringsketen in de wetenschap dat UPS voor u klaar staat.

Paper with folded corner and checkmark inside

280K 1

Jaarlijkse, wereldwijde uitbetaalde claims

$236B 1 USD

Wereldwijde jaarlijks aangegeven waarden

 Shield outline with plus sign

690K 2+

Beschermde verzenders

UPS Capital Versicherungsvermittlung GmbH – Belgisch bijkantoor, Arianelaan 5, 1200 Brussel, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0666.822.045 (RPR Brussel). Bijkantoor van UPS Capital Versicherungsvermittlung GmbH, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Neuss, Duitsland en kantoorhoudende te Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Duitsland. Ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht van Neuss onder het nummer HRB 16916. De gedelegeerd bestuurder van UPS Capital Versicherungsvermittlung GmbH is Jo Dawn Whitlock.

1 De cijfers hebben betrekking op verzekerings- en niet-verzekeringsservices en omvatten de totale gedeclareerde waarden van zendingen en betaalde claims door of namens gelieerde ondernemingen van UPS Capital in de VS, Mexico, Canada, het VK, Europa en Azië gedurende het kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022.

2 De cijfers zijn gebaseerd op het totaalaantal verzenders dat op 31 december 2022 profiteerde van een verzekerings- of niet-verzekeringsoplossing voor risicobeperking via UPS Capital-filialen in de VS, Mexico, Canada, het VK, Europa en Azië.